Energiameditsiini aeg on käes

Debra Green, PhD (Noetika Teaduste Instituut)
allikas: www.alkeemia.ee

Albert Einsteini tuntud valemi E=MC² kohaselt on energia ja mateeria samaväärsed. Mateeriat saab muuta energiaks ja vastupidi. Tõepoolest, saamaks teada, millest inimene koosneb ja põhjalikult mateeriat uurides avastasid füüsikud, et mateeria pole tahke vaid koosneb aatomitest väiksematest osakestest, mis ülesehituselt meenutavad tühja ruumi. Seejärel omakorda tühjust uurides tegid füüsikud kindlaks, et tegu polnudki täieliku tühjusega vaid kooslusega energiast, kvantvahust. Säärane energia peitub kõige oleva sisemuses.


Seost kõike siduva energia ja paljusid usutraditsioone ühendava kõiksusetunde vahel pole tarvis kaugelt otsida. Üheks valdkondadest, kus vaimsus ja teadus põimuvad, on energiameditsiin, mis toob iidsed ravitarkused kaasaegsesse arstikabinetti ja teaduslaboratooriumitesse.

Siinkohal tekib küsimus: kui kõik on energia, siis mis oleks energiameditsiini õiguslik alus? Vastust leida püüdes avastasin kasuliku mudeli, mis kehtib nii tänapäeva teaduse kui ka iidsete traditsioonide puhul. Mudeli abil on võimalik seletada hulka energiapõhistest nähtustest. Tegu on teoreetilise mudeliga, mille kohaselt koosnevad inimolendid mitmest samas ajas ja ruumis olemasolevatest kihtidest või dimensioonidest. Üksikmudelid küll erinevad teineteisest pisut kihtide arvu ja nimetuse poolest, kuid üldiselt loetletakse neli põhidimensiooni: füüsilis-eeterlik, emotsionaalne, mentaalne ja spirituaalne. Iidse aja uskumuste kohaselt on hing suletud nendesse samadesse järjestikustesse kihtidesse.

Mitmedimensioonilise mudeli variantide üle on aastate jooksul pead murtud igaaastasel energiameditsiini teadusuuringute juhtivorganisatsiooni the International Society for the Study of Subtle Energies and Energy Medicine (ISSSEEM) konverentsil. Ühingu kaasasutaja Elmer Green - teerajaja biotagasiside ja psühhofüsioloogia uurimise valdkonnas - võttis mainitud mudeli oma töö aluseks (lisainfot ISSSEEM-i kohta ja konverentside lindistused leiate www.issseem.org). Kõige teaduspõhisema mitmedimensioonilise mudeli töötas välja William Tiller, Stanfordi Ülikooli emeriitprofessor ja varasem mateeriateaduste osakonna juhataja. Tilleri panus on tähelepanuväärne, kuna pärast 34 aastat akadeemilist tööd on ta tavateaduses sügavalt kanda kinnitanud. Tema eesmärgiks on rajada usaldusväärne ja sujuv sild, mis ühendaks tavateadust paljude sisereaalsust ja vaimsust käsitavate uurimisaladega. Tema ise nimetab sellist lähenemist psühhoenergeetiliseks teaduseks ja on teinud tähtsaid samme paljastamaks kvantitatiivdetailselt, kuidas inimteadvus füüsilise reaalsusega käsikäes toimib.

Tilleri heuristikaväärtuslikku mitmedimensioonilist mudelit kasutas sisemeditsiini alal pädev praktiseeriv füüsik Richard Geber, kes pühendus vibratsioonravi võimaluste uurimisele. Võtnud aluseks mitmedimensioonilise mudeli avaldas Geber tulemusliku raamatu Vibrational Medicine, muutudes seeläbi energiameditsiini eestvedajaks. Raamatus avaldatu põhines üksikasjalikul uurimustööl ega läinud vastuollu kaasaja teadusega. Tegu oli esimese energiameditsiini õpikuga. Endine professor ja analüütilise keemia spetsialist Charles Krebs kasutas sama mudelit revolutsioonilises energiakinesioloogia alases töös A Revolutionary Way of Thinking (Revolutsiooniline mõtteviis).

Mis on mitmedimensiooniline mudel?
Multidimensioonilise mudeli kohaselt koosneb inimene energiasageduste spektrumist. Need kihid või "energiakehad" - füüsilis-eeterlik, emotsionaalne, mentaalne ja spirituaalne - moodustavad eristuvaid, ent ülekattuvaid sagedusdomeene. Need kihid on n-ö vahend, mille abil kogeme reaalsuse erinevaid dimensioone. Teadvus on suurepärane vahelüli, mis ühendab energiakehasid ja hoiab meid koos nõnda, et toimime päevast päeva ühe ja sama tervikliku isikuna (tegevused, tunded, mõtted ja tahe).

Aeglaseim või madalaim sagedusdomeen on meie füüsiline kuvand, kuna meil on füüsiline keha. Luud, organid, koed, veri, näärmed, närvisüsteem ja DNA kuuluvad kõik füüsilise keha kategooriasse. Lisaks kuuluvad füüsilise keha alla meie 5 meelt: nägemine, kuulmine, maitsmis-, haistmis-, ja kompimismeel. Kogu kehal on aga toimimiseks tarvis elujõudu; selleks on eeterlik keha, mis annabki meile eluhoo ja -jõu.

Tihe füüsiline kest ja eeterlik keha on omavahel tihedalt seotud ja neid pole võimalik teineteisest eraldada. Nad on nagu ühe ja sama mündi kaks külge. Nii räägitaksegi ühtsest füüsilis-eeterlikust kehast. Ilma eeterliku keha jõulaenguta oleks füüsiline keha vaid elutu tomp. Lääne meditsiiniteadus arenes eelkõige laipade uurimise läbi, mis aitab seletada, miks tavameditsiin eeterliku kehaga ei arvesta.

Eeterlik keha on sisemine substantsivorm, n-ö sisevundament, millele kinnitub tihe füüsiline kest. See koosneb elavast energiast, millel on mitu nime; näiteks Hiinas chi, Jaapanis ki, Indias prana ja Hawaiil mana. See energia on mitmete kultuuride võistluskunstide aluseks; sellel põhinevad ka Hiina traditsioonilise meditsiini ravivõtted, ajurveda, jooga, Tiibeti meditsiin ja kahuna ravimine. Need on vaid mõned näited. Vanadel aegadel tunti seda energiat hästi ja osati arendada vastavaid ravitehnikaid.

Sageduste spektrumi järgmised kihid, misläbi moodustub inimene, on emotsionaalne, mentaalne ja spirituaalne. Emotsionaalne keha vastutab meie emotsioonide ja tunnete eest, samas kui mentaalse keha domeen määrab meie mõtted ja intellekti. Kihtidest kõrgeim ja kiireima sagedusega spirituaalkeha võimaldab meil saada spirituaalseid kogemusi. Inimestes viibivad need mitu erinevat kihti korraga, luues nii inimese kui täiuslikult kompleksse süsteemi. Enamik meie seast on tuttav oma emotsionaalse, mentaalse ja spirituaalse poolega, kuid eeterkeha, energiameditsiini põhiobjekt, on pigem saladuseks jäänud.

Vanasti teati, et eeterlik keha kujutab endast keerulist energia/informatsioonimaatriksit, mis läbib füüsilist keha ja ulatub sellest kaugemale väljapoolegi. Eeterlik keha annab füüsilisele kehale jõudu läbi keerulise võrgustiku, mis moodustub energiakeskustest, jaotusliinidest (Hiina meditsiinis meridiaanid) ja aina pisematest energiakapillaaride harudest (nadis - sanskriti "kanalid"). Säärase võrgustiku olemasolu on tõendatud mitmete kaasaja teaduse meetodite abil, näiteks magnetresonantsi (MRI) abil.

Energiakeskuseid nimetatakse sageli tšakrateks (sanskriti keelest "ratas" või "ümmargune"). Ka nende olemasolu on tõendatud näiteks elektrostaatiliste mõõtmiste ja elektromüograafia (EMG) abil. Tõenäoliselt olid vanad teadlased ja ravitsejad suutelised neid ratast meenutavaid energiakeskusi nägema ja panid neile selle järgi ka nime. Kes tänapäeval energiaid näevad kirjeldavad neid kui pöörlevaid rattakesi või keeriseid, läbimõõduga umbes 6 või enam sentimeetrit, olenevalt arengujärgust.

Tšakrad on justkui elektrijõujaamad, kus kõrgepingeline energia muundatakse ja jaotatakse koonduvaid jõuliine mööda. Eeterlik keha põimub läbi füüsilise keha neidsamu jõuülekande jooni pidi ehk mööda meridiaane. Energiavõrk vastab füüsilisele närvisüsteemile. Kui mitu meridiaani füüsilise keha suuremates närvikeskustes kokku puutuvad, muutuvad nad veelgi võimsamaks, ülelaaduvad elujõust.

Liideseefekt
Tšakrad ja meridiaanid on aluseks paljudele juurdunud energial põhinevatele ravimisviisidele ja neid on seostatud füüsilise, emotsionaalse ja mentaalse tervisega. Seose üheks seletuseks on eeterliku keha n-ö liideseefekt. Usutakse, et eeterlik keha toimib nagu liides füüsilise keha ja teiste energiakehade (emotsionaalse, mentaalse ja spirituaalse) vahel. Rõivamaailmas omab liides olulist abifunktsiooni, võimaldades näiteks ülikonnasärgi kraed püsti hoida. Liidese või vahetüki/liimiriide eesmärk on tugevdada rõivaosa, millesse ta on õmmeldud. Enamasti õmmeldakse liides väljapoolse kangaosa siseküljele; nii jääb ta valmis rõivaeseme juures märkamata, kuna on kangakihtide all varjul.

Nii on lood ka eeterliku kehaga. Energiakeha peitub füüsilise keha sees, jäädes välisel vaatlusel märkamatuks. Liidesena tugevdab eeterlik keha füüsilist keha - annab sellele jõu ja energialaengu, mis füüsilist keha koos hoiab ja aitab sellel tervikuna toimida (näiteks püsib maks ühes kohas ja süda lööb ilma, et tuleks selle peale mõelda). Nagu särgikrae ilma vahetükita, nii vajuks ilma "eeterliku keha toetuseta" kokku ka meie füüsiline keha ja ülejäänud tasandid - emotsionaalne, mentaalne ja vaimne - need toimivad vastastikku. Liidesena toimib eeterlik keha ühtlasi värava/juurdepääsuna füüsilisele ja teistele viimati mainitud kehadele. Nii aitavadki eeterlikku keha mõjutavad ravimeetodid (nagu klassikaline homöopaatia, akupunktuur, terapeutiline puudutus, reiki, emotsionaalse vabaduse tehnika (EFT), tervendav puudutus (Touch for Health) ja teised kinesioloogilised meetodid) harilikult füüsiliste tervisehäirete kõrval ravida ka emotsionaalseid ja psühholoogilisi probleeme.

Koopiaefekt
Lisaks liidesefunktsioonile on eeterlikul kehal veel teinegi oluline ülesanne. Harjumuspäraselt arvatakse, et geenid määravad meie füüsilise keha kujundi/joonise. Siiski, viimaste kümnendite jooksul tehtud põhjalik teaduslik uurimistöö molekulaarbioloogia vallas viitab muule. Kuigi geenid määravad põhiliselt füüsise, on uued epigeneetilised (epigeeniline tähendab "geenist kõrgem") uuringud paljastanud veel mõjutegureid, mis määravad ära, kas teatud geeni kasutatakse või mitte.

Epigeneetika kohaselt on meie geenid pigem ehitusmaterjal kui kindel joonis. Nad on puit, naelad, kiviplaadid ja toestusvahendid, mis füüsilises struktuuris lõpuks kajastuvad või ka mitte. Miski geeniülene otsustab, kas kindlat geeni ehitusprotsessis kasutatakse või mitte. Mehhanismid, mis mõjutavad seda, kas geen avaldub või mitte, sisaldavad mittefüüsilisi tegureid nagu näiteks emotsioonid, mõtted ja teadvuse seisundid. Liideseefekti valguses määrab selle eeterlik keha, kuna see on vahelüliks füüsilise, emotsionaalse, mentaalse ja spirituaalse kehaga.

Võib ka olla, et füüsilise keha tegelikuks jooniseks on eeterlik keha, mis ehk kannab endas energia/informatsioonijuhiseid, mis määravad ära selle, milline näeb välja füüsiline keha. Võib ka olla, et eeterlik keha nn eelkätkeb endas füüsilise keha kõiki aspekte - kaasa arvatud terviseprobleeme ja haiguseid. Füüsiline keha on eeterliku keha täpne koopia. Eeterlik keha on nö originaal. Nii seletubki, miks energial põhinevad ravimeetodid omavad füüsilist toimet lihtsalt eeterliku keha energiaid stabiliseerides. Tuleb välja, et nad töötavad väljajoonise tasandil.

Kokkuvõtteks
Mitmedimensiooniline mudel, eriti just eeterlik keha ja selle liideseefekt mõjutavad füüsilist keha väga suurel määral, nii kuju ja suuruse kui ka tervise ja elujõu mõttes. Sisemises valdkonnas, silmale nähtamatult, toimub tähtis energialoome; füüsiline keha kajastab vaid järelefekti, olles seisund, milles emotsioonid, mõtted ja spirituaalsed energiad kuvavad oma lõpliku/ülima väljundi.
Mitmetasandiline mudel, eriti just eeterlik keha, aitab seletada, miks tavameditsiin sageli tagasilööke annab. Kõiksugu erinevad haigused võivad ravi järel taas pead tõsta ja ägeneda. Haigust ei õnnestu välja ravida, kuna vaid füüsilise küljega tegelemine jätab unarusse n-ö energeetilise signatuuri. Täieliku tervenemise saladus võibki peituda just energeetilises mõjutamises.

Energiakehade tunnetamine ja nende mõjutamine võib olla abiks ka varases diagnostikas. Kõnealuse mudeli kohaselt peitub iga füüsiline tõbi juba enne avaldumist eeterlikus kehas, me ei pea enne raviga alustamist ootama, kuni haigus avaldub. Saame olla proaktiivsed, kui keskendume esmalt energiakehadele, hoides nad terved ja tasakaalus. Suures osas on see saavutatav hariduse ja enesehoolitsusega - palju kulutõhusam ja vähem invasiivne lähenemine kui meditsiiniline sekkumine kogu füüsilisel tasandil.

Energiameditsiini aeg on käes. Energiakehade tunnustamine määratleb energiameditsiini ja eristab seda allopaatilisest lähenemistest. Niipalju kui teame, arvestavad kõik maailma ravimeetodid erinevate energiatüüpide olemasoluga. Lääne meditsiin on siinkohal ainus erand. Kui aga energiameditsiini terapeutiline toime aina enam kinnitust leiab, hakkab olukord muutuma. On aeg meditsiinile taas hing sisse puhuda.

Artikkel ilmus esmakordselt oktoobris 2010 Noetic Now sektsioonis Noetika Teaduste Instituudi (IONS) kodulehel www.noetic.org